Materiały przeznaczone dla uczniów naszej szkoły do realizacji Programu Profilaktycznego ZS Nr 2: biorących udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK i Mistrzostwach Pierwszej Pomocy.

Treści kursu związane są z potrzebami dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:

rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;

prowadzenie edukacji dotyczącej czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;

inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Zapraszamy

Renata Honczar i  Krystyna Pęcherzewska