Kurs jest przeznaczony dla uczniów klas matematycznych przygotowujących sie do konkursów i olimpiad informatycznych.