Kurs jest przeznaczony dla uczniów klasy II M matematyczno - informatycznej realizujących naukę informatyki na poziomie rozszerzonym i przygotowujących się do egzaminu maturalnego oraz studiowania w przyszłości na uczelniach technicznych. W ramach zajęć realizowane będą zagadnienia zaplanowane w ramach zajęć programowych jak i zajęć fakultatywnych.