Kurs jest przeznaczony dla uczniów klasy I M matematyczno - informatycznej realizujących naukę przedmiotu informatyka.  W ramach zajęć realizowane będą zagadnienia zaplanowane w ramach zajęć programowych jak i zajęć fakultatywnych przeznaczonych na naukę programowania w języku C++.