Celem kursu jest przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - technik handlowiec z kwalifikacji AU.20 - Prowadzenie sprzedaży. Kurs skierowany jest do uczniów Technikum Handlowego. Czas trwania kursu: 02.09.2020 - 25.06.2021.