Celem kursu jest przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - technik handlowiec z kwalifikacji HAN.01 - Prowadzenie sprzedaży. Kurs skierowany jest do uczniów Technikum Handlowego. Czas trwania kursu: 15.11.2023 - 21.06.2024.